Garancia Kkt honlapja
(1) 2203890 (csak FAX!)      garanciakkt@freemail.hu     (30) 9516185